Quản lý hành chính công

APEC không ngừng hợp tác với các tổ  chức/ đối tác  có  năng  lực  và uy tín trong việc đào tạo theo từng chương trình đào tạo chuyên biệt như: Khoa học công nghệ, Quản lý  hành  chính, Quản  lý kinh tế, Quản lý môi trường đô thị, Quản lý xã hội, Quản lý nhân sự,  Luật  pháp  quốc tế, Tư pháp – dịch vụ công, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Kỹ năng lãnh đạo – quản lý. Các chương trình được thiết kế dựa trên mô hình của các nước phát triển như ở Mỹ, Vương quốc Anh,  Úc,  Singapore, Hàn Quốc … Ban lãnh đạo và các thành viên tư vấn Công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, luật  pháp và hành chính, quản lý công. Các cộng tác viên của chúng tôi đã được đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và nhiều năm tháng rèn luyện ở các quốc gia phát triển.

APEC sẽ cùng với đối tác xây dựng chương trình và nội dung đào tạo theo yêu cầu của đơn vị nghiên cứu, nhân viên của APEC  đồng hành  cùng đoàn và  hỗ  trợ  mọi vấn đề trong suốt quá trình đào tạo/nghiên cứu. Các dự án, chương trình được thiết kế dựa trên mô hình của các nước phát triển như ở Mỹ, Vương quốc Anh và các nước phát triển khác trên thế giới.

Ban lãnh đạo và các thành viên nhóm tư vấn của công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực hành chính, quản lý công. Các cộng tác viên của chúng tôi đã có nhiều thời gian tham gia tư vấn quốc tế trong lĩnh vực hành chính công và cũng là các chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể của quản lý khu vực công và các cán bộ, công chức, viên chức của chính phủ. Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và trung hạn trong các lĩnh vực:

  • Quản lý hành chính nhà nước;
  • Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực;
  • Cải cách hành chính;
  • Xây dựng chính sách và chiến lược;
  • Tài chính công và phát triển kinh tế;
  • Cải cách hệ thống hành pháp và lập pháp;
  • Phát triển hệ thống thông tin và truyền thông;
  • Bảo tồn văn hóa, di sản và phát triển du lịch;
  • Xây dựng kỹ năng mềm;
  • Tổ chức các đoàn khảo sát nghiên cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now ButtonTư vấn 24/7 miễn phí